logo-rc Dětské lesní centrum DVOREČEK

Poslání

  • vytvořit příjemné místo pro setkávání rodičů na mateřské, malých dětí a rodinných příslušníků získat nové přátele, kamarády
  • předávat poznatky o výchově, zdraví, výživě, psychologii, komunikaci a životě formou sdílení, přednášek s odborníky
  • pomoci matkám a otcům na mateřské dovolené vyjít ze stereotypu či izolace
  • nabídnout program s ohledem na specifické požadavky návštěvníků, aktivovat občanský život v městysi různými akcemi, jako je např. Martinská slavnost, Drakiáda, Bazárek, apod.